Географія, 9 клас

Географія, 9 клас

Вартість примірника - 100 грн.

УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Автори: Бойко В. М., Дітчук І. Л.,  Гринюк Т. А., Смаль І. В., Харенко І. М.
Підручник з географії (рівень стандарту) для 9 класу закладів загальної середньої освіти.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Найбільш рейтинговий підручник з географії для 9 класу в Україні!

Матеріал, викладений у підручнику згідно з чинною навчальною програмою,  дає уявлення про сучасні галузеву й територіальну структури національної економіки України – її первинний (сільське господарство, лісове господарство, видобувна промисловість), вторинний (виробництво та постачання електроенергії, металургія, хімічні виробництва, виробництва деревини, паперу, машин і устаткування, тканин, одягу, взуття, харчових продуктів і напоїв) та третинний (транспорт, торгівля, туризм, наукова діяльність, освіта, фінансова діяльність, комп’ютерне програмування, інформаційні послуги) сектори. Подано також інформацію про природні ресурси інших країн світу, первинний, вторинний і третинний сектори світового господарства й напрями їх розвитку в умовах інформаційної революції. Розкрито глобальні проблеми людства та шляхи їх розв’язання. Підручник, окрім традиційного методичного арсеналу запитань, завдань, практичних вправ, роботи в групах, тем для дискусій, уміщує й сучасні прийоми, такі як проведення досліджень, використання інтернет-ресурсів із застосуванням QR-коду. Книжка насичена картосхемами, діаграмами, світлинами, додатковими цікавими відомостями.

Кошик
  • Цифровий
  • Паперовий
грн.
Ваш кошик порожній