Фізична географія Євразії

Фізична географія Євразії

Вартість примірника – 100 грн.

Фізична географія Євразії
Автор: С. В. Міхелі
Навчальний посібник для закладів вищої освіти. – К., Ірпінь: Перун, 2019. – 286 с.

«Фізична географія Євразії» – навчальний посібник, що є першим у серії «Фізична географія материків і океанів». Його адресовано вчителям географії, викладачам і студентам географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книжка містить чорно-білі ілюстрації.