8 клас. Україна у світі

8 клас. Україна у світі

З питань реалізації звертатися за телефонами:

067 952-3476
050-737-4696

Або пишіть на наш e-mail: vesvitka@ra-ou.com.ua vesvitka@ukr.net

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

Тема «Топографічні карти»

Практична робота 1

Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою

Дослідження

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування

РОЗДІЛ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема «Україна на політичній карті Європи і світу»

Практична робота 2

Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах

Дослідження

Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу

Тема «Україна на карті годинних поясів»

Практична робота 3

Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу

Дослідження

Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси»

Практична робота 4

Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України

Тема «Клімат і кліматичні ресурси»

Практичні роботи 5

Визначення вологості повітря за заданими показниками

Практичні роботи 6

Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом кліматичної карти

Дослідження

Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ

Тема «Води суходолу і водні ресурси»

Практична робота 7

Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України

Тема «Ґрунти та ґрунтові ресурси»

Практична робота 8

Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України

Дослідження

Вплив людини на родючість ґрунтів

Теми «Рослинність», «Тваринний світ України»

Дослідження

Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії

Тема «Ландшафти України»

Практична робота 9

Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором)

Дослідження

Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання

Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України

Тема «Природокористування»

Практична робота 10

Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України

Дослідження

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема «Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України»

Практична робота 11

Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

РОЗДІЛ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

Тема «Природа регіону»

Дослідження (екскурсія)

Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості