8 клас. Україна у світі

8 клас. Україна у світі

Підвищення кваліфікації: вебінари, практикуми, тренінги, сертифікати

Щоб замовити навчальний комплект, заповніть форму.
Також з питань реалізації можна звернутися за телефонами:
067 952-3476; 050-737-4696,
або написати на e-mail: osvitaukrainy@ukr.net

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ
Тема «Топографічні карти»
Практична робота 1
Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою
Дослідження
Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування
РОЗДІЛ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ
Тема «Україна на політичній карті Європи і світу»
Практична робота 2
Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах
Дослідження
Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу
Тема «Україна на карті годинних поясів»
Практична робота 3
Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу
Дослідження
Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським
РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ
Тема «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси»
Практична робота 4
Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України
Тема «Клімат і кліматичні ресурси»
Практичні роботи 5
Визначення вологості повітря за заданими показниками
Практичні роботи 6
Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом кліматичної карти
Дослідження
Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ
Тема «Води суходолу і водні ресурси»
Практична робота 7
Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України
Тема «Ґрунти та ґрунтові ресурси»
Практична робота 8
Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України
Дослідження
Вплив людини на родючість ґрунтів
Теми «Рослинність», «Тваринний світ України»
Дослідження
Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії
Тема «Ландшафти України»
Практична робота 9
Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором)
Дослідження
Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання
Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України
Тема «Природокористування»
Практична робота 10
Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України
Дослідження
Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини
РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Тема «Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України»
Практична робота 11
Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу
РОЗДІЛ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ
Тема «Природа регіону»
Дослідження (екскурсія)
Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості

Кошик
  • Цифровий
  • Паперовий
грн.
Ваш кошик порожній