STEM-освіта. Інститут модернізації змісту освіти розробив Методичні рекомендації

STEM-освіта. Інститут модернізації змісту освіти розробив Методичні рекомендації

Модернізація системи освіти, підвищення конкурентоспроможності економіки, інформатизація суспільства та розвиток  науково-технічного прогресу визначають якісно нові підходи до організації освітнього процесу. Посилення ролі STEM-освіти зумовлюється підвищенням мотивації учнівської молоді до вивчення предметів природничо-математичного циклу й, водночас, високим запитом виробничої сфери на працівників, що володіють компетентностями для постановки і виконання завдань у сферах: інженерії, медицини, екології, IT, фармацевтики, нанотехнологіях,  авіабудуванні  та інших.

Відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» визначив пріоритетні напрями розвитку STEM-освіти на всеукраїнському рівні у 2019/2020 навчальному році, а саме:

  • розроблення нормативно-правових, науково-методичних  засад впровадження STEM-освіти;
  • сприяння розвитку STEM-освіти: аналіз результативності процесу і динаміки розвитку, шляхи підвищення ефективності упровадження інновацій, виявлення проблем та прогнозування подальших тенденцій розвитку напрямів STEM-освіти;
  • організація  та  проведення  освітніх  заходів,  спрямованих  на популяризацію STEM-навчання, профорієнтаційну роботу серед молоді;
  • поширення досвіду та здобутків у галузі  STEM-освіти  шляхом публікацій, презентацій під час освітніх заходів різного рівня: міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, тренінгів, круглих столів, конкурсів тощо;
  • ініціювання, фандрайзинг та координація інноваційних освітніх проектів;
  • підвищення  рівня  фахової   майстерності   науково-педагогічних працівників і представлення педагогічного досвіду роботи, зокрема, у рамках STEM-школи.
 

Регіональним освітнім установам бажано спланувати роботу з урахуванням вищезазначених пріоритетних напрямів діяльності та керуватись «Методичними рекомендаціями щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році».

Прочитати і завантажити Методичні рекомендації

 

 Переглянути ролик та замовити відео вебінуру+додаткові матеріали + сертифікат

 
Опубліковано 2019-09-12 17:45:00

Останні новини

Нашого цвіту – по всьому світу! Українки із 27 країн приїхали на Асамблею

Нашого цвіту – по всьому світу! Українки із 27 країн приїхали на Асамблею

Читати

Ще раз про критичне мислення, або Як активізувати мисленнєву діяльність учнів

Ще раз про критичне мислення, або Як активізувати мисленнєву діяльність учнів

Читати

Сигнал зі 100 000 дитячих мрій запустить у Всесвіт Український космічний центр

Сигнал зі 100 000 дитячих мрій запустить у Всесвіт Український космічний центр

Читати