Дидактичний мультимедійний контент для початкової школи «KM MEDIA Еd Рrofi» – сучасний вітчизняний електронний засіб навчання

Дидактичний мультимедійний контент для початкової школи «KM MEDIA Еd Рrofi» – сучасний вітчизняний електронний засіб навчання

Дидактичний мультимедійний контент «KM MEDIA Еd Рrofi» – це явище в освітньому середовищі не тільки нашої держави, а й європейських країн. Приємно, що в деяких питаннях освіти Україна стала лідером.

Варто зазначити, що більш глобальні рішення діджиталізації настільки інноваційні, що й досі залишаються відкритими й актуальними не тільки для  України, а й для країн Європи.

Однією з найважливіших засад НУШ є створення сучасного освітнього змістового середовища та забезпечення комп’ютерним обладнанням робочого місця вчителя. Саме це стало поштовхом для того, щоб за короткий термін було розроблено  вітчизняний  дидактичний контент у  видавництві «Країна мрій», який майже на 100 % задовольняє потреби освітнього процесу першого ступеня.

 «Дидактичний мультимедійний контент для початкової школи «KM MEDIA Еd Рrofi»» схвалений для використання у загальноосвітніх навчальних закладах профільними комісіями МОН України (Лист № 22.1/12-Г-923, від 04. 09.2019) та належить до категорії мультимедійних електронних освітніх ресурсів, що мають можливість функціонувати в режимі без під’єднання до інтернету. Через те виникла нагальна потреба у створенні навчального контенту для використання в освітньому процесі, якого потребують як учителі, так і учні.

Електронний засіб навчання «KM MEDIA Еd Рrofi» завантажується на ПК учителя через флеш-накопичувач «Kіngston» або міні-комп’ютер «Raspberry». Ці носії внесені до  «Переліку підприємств-виробників (постачальників), що мають чинні свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам на обладнання, засоби навчання, навчальні комп'ютерні комплекси та допоміжні матеріали для закладів загальної середньої освіти (станом на 15 липня 2019 року)».

ЕОР «KM MEDIA Еd Рrofi»  після інсталяції на ПК з’єднується із приладом для демонстрації  (інтерактивна дошка, телевізійна панель, проектор та екран), і вчитель отримує доступ до мультимедійного дидактичного матеріалу у форматі МР4 до 7-ми освітніх галузей.

Цей ЕОР надає вчителю інструменти для створення сучасного освітнього середовища в частині змісту.

Використання  цього ЕОР в освітньому процесі на етапі  отримання початкової освіти спрямоване на  підвищення ефективності та якості процесу навчання.

Для організації будь-якого виду освітньої діяльності вчитель отримує різноплановий контент: для пізнання та засвоєння теоретичних фактів; засвоєння та опанування теми у вигляді дидактичних  ігор, анімацій; для формування та сприйняття навколишнього світу, виховання – демонстрації казок, оповідань та розповідей.

ЕОР «KM MEDIA ED PROFI»  сприяє впровадженню наскрізних освітніх ліній на засадах  компетентнісного навчання, а саме: завдання для організації усної та письмової взаємодії; для організації рефлексії; розвитку критичного мислення; обговорення з метою формування логічного мислення та емоційного інтелекту; розуміння залежностей у природі; формування світогляду через власне ставлення до події; опанування себе як частини родини, рідного краю, України; формування базових освітніх компетентностей;  формування та розвиток алгоритмічної культури мислення;  формування апарату  аналітичного мислення; значення та ролі людини в природі; усвідомлення власного «я» в природі;  пізнання процесів та явищ у природі; роль та значення рукотворних винаходів людства, їх вплив на природу; усвідомлення власного «я» в суспільстві; ознайомлення з культурною спадщиною;  правилами поведінки та вмінь поводитися в громадах різного типу; усвідомлення «себе» громадянином України та Європи; формування безпечного існування в природі, побуті, транспорті, громадських місцях;  основ здорового способу життя; знайомство з поняттям «інформаційно-комунікаційне середовище;  розуміння технологій, їх значення та ролі в житті людини, суспільства; розвиток творчих здібностей, дослідницьких навичок, практичної участі у створенні технічних об’єктів; пізнання світу професій та ремесел; розвиток  навичок художньо-творчої діяльності;  формування вмінь сприймати та розуміти мистецтво; навчатися самовираження засобами мистецтва, інтерпретації мистецтва.

Запропоновані відеоматеріали можуть використовуватися на всіх етапах освітнього процесу:

 • дослідницької колективної чи індивідуальної роботи здобувачів освіти;
 • прогнозування в контексті навчальних та практичних задач;
 • розпізнавання проблем довкілля;
 • дій за алгоритмом та складання алгоритмів;
 • взаємодії та співпраці в парі, команді;
 • застосування знань у реальних конкретних ситуаціях;
 • закріпленні навичок основних освітніх компетентностей та організація навчання за основними наскрізними освітніми лініями.

Наприклад, під час формування нового поняття (пояснення нового матеріалу) доцільною буде демонстрація відеосюжетів, у яких наочно розкривається навчальний матеріал теми, що доповнює розповідь учителя. Крім того, відео допоможуть учителю сформулювати проблемну ситуацію, запропонувати дослідження, розв’язати задачу, навести приклад подібних ситуацій із власного життя, оцінити дії героїв сюжету, надати оцінку їхнім вчинкам та діям, прокоментувати події, зробити власний висновок щодо сюжету, оцінити емоційну складову сюжету, прислухатися та прокоментувати власні відчуття тощо.

Дидактичний контент створений для урізноманітнення освітньої діяльності засобами дидактичних відео:

 • опанування навчального матеріалу через перегляд та обговорення відео;
 • закріплення, повторення навчального матеріалу через виконання завдань, вправ, задач, ігор;
 •  виявлення прогалин у знаннях та вміннях за умови виконання блоку завдань вивченої теми;
 •  усунення прогалин у знаннях та вміннях через перегляд відео;
 • розпізнавання проблем та труднощів на етапі вивчення теми;
 • підвищення зацікавленості та мотивації навчання засобами візуалізації навчального матеріалу;
 • формування абстрактного мислення за допомогою відеоряду;
 •  моніторингу рівня засвоєння навчальної теми під час впровадження.

Обговорення сюжету відео після перегляду,  діють змогу вчителю розвивати світогляд учнів, формувати ключові освітні компетентності звичними для учнів сучасними способами, зрозумілими їм із раннього дитинства; відео та анімації мають великий потенціал для впровадження інтегрованого навчання та ненав’язливого способу дотримування наскрізних освітніх ліній. 

Наприклад, відео демонстраційного типу «Моя матуся найкрасивіша». Ця казка має правильно поставлений звук, анімацію, яка дає змогу уявити в яких обставинах відбуваються події. Головний герой сюжету – Совенятко. Воно не послухало маму й загубилося. Йому потрібна допомога – знайти свій дім. Совеня нічого не знає про маму, крім того, що вона найкрасивіша у світі! Під час обговорення відео учні використовують знання природничої галузі, міркують над тим, як би вони діяли в таких обставинах, пропонують власний план дій, колективно виробляють правила поведінки, роблять висновок, чи варто дослуховуватися до порад дорослих, які наслідки можуть спіткати в житті тощо. До речі, значення методичної спрямованості та інтеграції одного сюжету відео в декілька освітніх галузей залежить від професіоналізму вчителя.

«KM MEDIA Ed Profi» – це раціонально використаний час уроку. Змістовний контент, художньо та естетично  виготовлений за віковими особливостями учнів початкових класів сприяє формуванню та розвитку емоційного інтелекту дитини.

Важливою перевагою використання «KM MEDIA Еd Рrofi»  є можливість постійно залучати учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, практично спрямованої, урізноманітнювати види діяльності на уроках, умотивовувати всіх учасників освітнього процесу.

Контент «KM MEDIA Еd Рrofi» подається цікаво, сучасно, інформаційно та змістовно посилює пізнавальний інтерес здобувачів освіти, відкриває нові можливості для формування та підвищення рівня загальної культури учнів, створює  умови для систематизації навчального матеріалу й формування наукового світогляду.

Аргументи, наведені вище, розкривають та підтверджують методичне  спрямування та дидактичне значення мультимедійного контенту «KM MEDIA Еd Рrofi» в організації освітнього процесу, який є ефективним інструментом підвищення якості освіти й надає рівний доступ до освіти її здобувачам.

Опубліковано 2019-10-18 18:29:20

Останні новини

«Голосова» епіка Світлани Алєксієвич

«Голосова» епіка Світлани Алєксієвич

Читати

5 цитат на захист прав дітей від дорослих правил

5 цитат на захист прав дітей від дорослих правил

Читати

Червень: бобри працюють цілу ніч – бути дощу. Народні прикмети

Червень: бобри працюють цілу ніч – бути дощу. Народні прикмети

Читати

Кошик
 • Цифровий
 • Паперовий
грн.
Ваш кошик порожній