Фізична географія Північної Америки

Фізична географія Північної Америки

Вартість примірника – 120 грн.
Фізична географія Північної Америки
 Автор: Міхелі С. В.
Навчальний посібник. – К.:  Перун, 2019. – 288 с. 

Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми із дисципліни «Фізична географія материків і океанів» для студентів географічних спеціальностей закладів вищої освіти України. У посібнику розкриваються загальні особливості та регіональний поділ природних умов і природних ресурсів Північної Америки. Подано відомості про антропогенні зміни та екологічний стан природного середовища материка, його основні природоохоронні території. Наведено запитання та завдання для контролю навчальних досягнень студентів, топонімічний і термінологічний словники, QR-коди для використання інтернет-ресурсів як додаткового джерела фізико-географічних знань.

Рекомендовано вченою радою факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 2 від 23 жовтня 2019 р.).

 

Кошик
  • Цифровий
  • Паперовий
грн.
Ваш кошик порожній