Бакалаврські і магістерські фізико-географічні дослідження. Методичні рекомендації з проведення та оформлення результатів

Бакалаврські і магістерські фізико-географічні дослідження. Методичні рекомендації з проведення та оформлення результатів

Вартість примірника – 120 грн.
БАКАЛАВРСЬКІ І МАГІСТЕРСЬКІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: Методичні рекомендації з проведення та оформлення результатів
 Автор: Міхелі С. В.
навч. посіб. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 164 с. 

Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей закладів вищої освіти України. Написаний відповідно до типової програми з варіативної навчальної дисципліни (за вибором університету) «Сучасні методи фізико-географічних досліджень». Структура посібника сформована відповідно до алгоритму проведення бакалаврських і магістерських досліджень, який передбачає послідовне виконання таких дослідницьких дій: вибір теми дослідження → складання плану-проспекту і календарного плану → написання розділу «Вступ» → проведення теоретико-методичного етапу досліджень і написання тексту І розділу → проведення експериментального етапу досліджень і написання тексту ІІ розділу → проведення дидактичного етапу досліджень і написання тексту ІІІ розділу → написання розділу «Висновки» → оформлення списку використаних джерел і додатків. До кожної з дослідницьких дій надано методичні рекомендації щодо їх ефективного виконання, наведено конкретні приклади, підкріплені відповідним ілюстративним матеріалом.

Ілюстративний супровід матеріалами з бакалаврських і магістерських робіт попередніх поколінь студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова і відкритих джерел.

Кошик
  • Цифровий
  • Паперовий
грн.
Ваш кошик порожній