ШКІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ У НЕБЕЗПЕЦІ: обговорюємо Проєкт типової освітньої програми для 5–9 класів

ШКІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ У НЕБЕЗПЕЦІ: обговорюємо Проєкт типової освітньої програми для 5–9 класів

Закликаємо учителів географії, науковців-географів, усіх, кому небайдужа доля не тільки географічної освіти в школі, а й освіти взагалі в країні, підписати звернення географічної спільноти до Міністерства освіти і науки України щодо збереження географії як окремого обов’язкового вже інтегрованого навчального предмета у 6 –10 класах закладів загальної середньої освіти. Збір підписів триватиме до 28 січня 2021 року. Щоб підписатись та залишити пропозиції чи коментарі, заповніть форму внизу сторінки↓ 

Міністерство освіти і науки України відповідно до прийнятого у 2020 році Державного стандарту повної загальної освіти пропонує «Проєкт типової освітньої програми для 5–9 класів» (далі ПРОЄКТ)

Згідно з ПРОЄКТОМ, географія у 5–6 класах має бути складовою природознавства. У 7, 8 і 9 класах вона може бути окремою дисципліною, або вивчатися у галузевому інтегрованому курсі «Природничі науки». У старшій школі географії відводять місце в «дисциплінах за вибором». Закономірно виникає запитання: «Чи здатні пропедевтичні, інтегровані моделі природничих дисциплін сформувати грунтовні знання. Слідування педагогічним парадигмам, що відкидають знаннєву основу, вочевидь формуватимуть лише поверхове уявлення про світ, розмиваючи наукову картину. Не заперечуючи інтеграцію для цілісного сприйняття, вважаємо, що такий підхід можливий за умови сформованої знаннєвої бази кожної окремо дисципліни зі складу природничих наук. Перш ніж інтегрувати, потрібно мати ЩО інтегрувати. Вступні пропедевтичні курси (як «Природознавство») покликані зацікавити учнів. Чи спроможні будуть наступні покоління за такого навчання, як пропонується, поповнювати й оновлювати зміст «Природничих наук» – курсу, зміст якого відомий, певно, лише авторам ПРОЄКТУ. Такий курс не схвалений експертами, не перевірявся експериментально. Його ефективність не підтверджена досвідом, у тому числі й світовим, який показує зворотні від очікуваних результати. Від нього відмовляються в інших країнах світу. Нині наука значно строкатіша й складніша ніж за часів «ломоносовських». Тому підготувати вчителя-універсала з «потужними знаннями» «Природничих наук» – неабияка проблема. Факти довантаження вчителя сільської школи не «його» дисциплінами красномовно свідчать про якість такої роботи. Тому ми, спільнота учителів географії й науковців-географів, кажемо категоричне «НІ» місцю географії в інтегрованому курсі «Природничі науки» і запровадженню самого курсу в основній школі. У чинній нині програмі з географії маємо змістову лінію, суголосну з курсом у ПРОЄКТІ, – «Підприємливість та фінансова грамотність» та з компетенцією «підприємливість» концептуальної моделі Entre Comp. Економічна географія має резерви для формування цієї важливої ключової компетентності без додавання нових курсів за рахунок скорочення традиційних. Руйнувати курс географії у 6 класі, що фактично був базовим і поступово долучав учнів основної школи до окремих природничих наук. Натомість у 7 класі одразу навчати окремо географії, фізики, хімії, біології після пропедевтичних курсів – дія поспішна, не перевірена експериментально, яка не має психолого-педагогічного обґрунтування.

Роль Попелюшки для географії уготована на тлі проголошених на наступні 15 років сімнадцяти цілей сталого розвитку, що мають здебільшого географічний зміст: чиста вода; пом'якшення змін клімату; збереження морських ресурсів; відновлення екосистем суходолу; подолання голоду і розвиток сільського господарства; доступна та чиста енергія; промисловість та інфраструктура; економічне зростання; сталий розвиток міст – це програма виживання людства і це все – географічні теми! Географія ознайомлює з ресурсами, якими володіє людство, у комплексі аналізує його глобальні проблеми, висвітлює демографічні аспекти, красу і біль планети й рідного краю, виховує патріотичні почуття до своєї країни, формує вміння користуватись картою, що є актуальним навіть навіть в епоху цифрових технологій. ГЕОГРАФІЯ охоплює фізичну й суспільно-економічну географію, елементи демографії й урбаністики, картографії й ГІС, геологію, гідрологію й метеорологію – куди ще більше інтегрувати? Географія – це інтегрована галузь знань, яку має представляти окремий обов’язковий уже інтегрований навчальний предмет «Географія» у 6 –10 класах закладів загальної середньої освіти. Звертаємо увагу шановних авторів ПРОЄКТУ, що без ГЕОГРАФІЇ – ми ніде й ніяк. 

Опубліковано 2021-01-25 21:27:00

Останні новини

Призначення пенсії: трудовий та страховий стаж. Освітянська профспілка консультує

Призначення пенсії: трудовий та страховий стаж. Освітянська профспілка консультує

Читати

Квітень: жаби кричать увечері – на добру погоду. Народні прикмети

Квітень: жаби кричать увечері – на добру погоду. Народні прикмети

Читати

Якісна школа – яка вона? Державна служба якості освіти запустила інформаційну кампанію (відео)

Якісна школа – яка вона? Державна служба якості освіти запустила інформаційну кампанію (відео)

Читати

Кошик
  • Цифровий
  • Паперовий
грн.
Ваш кошик порожній