Початкова школа: МОН затвердило нові методичні рекомендації щодо оцінювання

Початкова школа: МОН затвердило нові методичні рекомендації щодо оцінювання

Для оцінювання окремих результатів навчання учнів початкових класів МОН пропонує використовувати вербальну оцінку замість бальної. Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти" опублікований на сайті відомства. 

У методичних рекомендаціях окреслено підходи оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО в умовах особистісно орієнтованого і компетентнісного навчання. Оцінювання рекомендовано розглядати як процес отримання даних про стан сформованості результатів навчання учнів, аналіз отриманих даних та формулювання на його основі суджень про об'єкт, який оцінюють.

Задля здійснення оцінювання з урахуванням вікових особливостей учнів 1- 4 класів щодо можливостей оволодіння певними складниками результатів навчання серед них МОН пропонує виокремлювати об'єктивні результати навчання (знання про предмети і явища навколишнього світу, взаємозв'язки і відношення між ними, уміння та навички оперувати знаннями, уміння застосовувати набутий досвід навчальних дій, досвід творчої діяльності, що відображено в обов'язкових/очікуваних результатах навчання, визначених в освітній програмі закладу загальної середньої освіти) та особистісні надбання учня/учениці (активність, ініціативність; старанність, наполегливість; комунікабельність, здатність співпрацювати; самостійність, відповідальність; ціннісні ставлення), які він/вона виявляє у процесі досягнення результату навчання. 

Вебінари: підвищення кваліфікації для педагогів. Щоб замовити відео, додаткові матеріали та отримати сертифікат, натисність на банер і зареєструйтесь на сайті

З урахуванням мети оцінювання змінено підходи до вираження оцінки. На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета вивчення/інтегрованого курсу пропонується використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці з предмета вивчення, інтегрованого курсу (освітньої галузі), яка окрім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання.

Задля уніфікації термінів та зручності їх використання в практичній діяльності рекомендується оцінювальне судження називати вербальною оцінкою, оцінювальне судження із зазначенням рівня результату - рівневою оцінкою. Водночас вербальну і рівневу оцінки можна виражати як усно, так і письмово.

Рівень результату навчання рекомендується визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами:

  • «початковий» (П);
  • «середній» (С);
  • «достатній» (Д);
  • «високий (В)».

Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання пропонується здійснювати на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання здобувачів початкової освіти (додаток 1 ).

Рекомендації також містять зразки нових форм свідоцтв досягнень для учнів/учениць 12 та 34 класів (додатки 2 і 3) і примірний зразок лівої сторінки розвороту журналу (додаток 4).

Вебінари: підвищення кваліфікації для педагогів дошкілля. Щоб замовити відео, додаткові матеріали та отримати сертифікат, натисність на банер і зареєструйтесь на сайті

Прочитати і завантажити Наказ Міністерства освіти і науки та Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти↓

Щоб узяти участь у вебінарі або замовити відео + додаткові матеріали + сертифікат, натисність на банер та зареєструйтесь на сайті

Кожний учасник вебінарів, курсів, практикумів, тренінгів тощо, проведених ІВА «Освіта України» на підставі КВЕД 85.59 Освіта (діяльність з додаткової підготовки з певної дисципліни; діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації), отримує сертифікат відповідно до вимог пункту 13 «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р.

Опубліковано 2021-07-26 13:00:00

Останні новини

Емпатія сприяє розвитку креативності у дітей

Емпатія сприяє розвитку креативності у дітей

Читати

Казка за казкою, або Вчимо дошкільнят виявляти творчі здібності у театралізованій діяльності

Казка за казкою, або Вчимо дошкільнят виявляти творчі здібності у театралізованій діяльності

Читати

Уряд дозволив використовувати залишки субвенції для оновлення харчоблоків закладів освіти

Уряд дозволив використовувати залишки субвенції для оновлення харчоблоків закладів освіти

Читати

Кошик
  • Цифровий
  • Паперовий
грн.
Ваш кошик порожній